چاپ نتایج تحقیق انجام شده بر روی اثر روغن کالاندولا، عصاره چای سبز و عصاره بلوط در درمان التهابات پوستی بیماران پسوریازیس در کنگره ملی گیاهان دارویی ایران

در تحقیقی که توسط شرکت دانش بنیان پارس آزمای طب بر روی اثر ترکیبی روغن کالاندولا، عصاره چای سبز و عصاره بلوط در درمان التهابات پوستی در بیماران پسوریازیس انجام شده است، مشخص شده این ترکیبات اثر مثبتی در کاهش التهاب پوستی در این بیماران دارند.
در بیماری پسوریازیس، فعالیت غیرعادی سلول های ایمنی (ماکروفاژها و سلول های دندریتیکی)، باعث افزایش ترشح سایتوکاین های مختلف مانند IFNγ و IFNα و در نتیجه افزایش التهاب و تکثیر غیر عادی سلول های پوستی (کراتینوسیت ها) می شود. طبق مطالعات انجام شده، نشان داده است؛ مصرف موضعی ترکیب روغن کالاندولا، عصاره چای سبز و عصاره بلوط ، باعث کاهش بیان فاکتورهای التهابی IFNγ و IFNα و در نتیجه کاهش میزان التهاب و قرمزی در بخش های درگیر بیماری شده است.
نتایج این تحقیقات علمی در کنگره ملی گیاهان دارویی ارائه شده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *