همایش و گردهمایی ها

#پسوریازیس واگیر ندارد

هزینه های بالای درمان، همیشه از نگرانی های بیماران هستند؛ اما در پسوریازیس تنها نگرانی هزینه درمان نیست بلکه عدم آگاهی افراد جامعه از این بیماری نیز باعث رنج بیماران می شود.

کمپین  #پسوریازیس_واگیر_ندارد، گامی است جهت آگاهی جامعه از اینکه بیماری پسوریازیس بر خلاف تصور عموم، واگیر ندارد تا از این طریق گامی برای بهبود شرایط زندگی بیماران در جامعه برداشته شود.

برای شرکت در کمپین کافی است وارد ربات تلگرامی به آدرس @pso_cerita_bot  شوید و با ارسال عکستان و به اشتراک گذاشتن عکس دریافتی در اینستاگرام با هشتگ پسوریازیس_واگیر_ندارد، در این اطلاع رسانی سهیم باشید.